บริษัท ที.จี.เอ็ม. เทรดดิ้ง จำกัด T.G.M.Trading company

                       
                ...บริษัทเราให้บริการในด้านการให้คำปรึกษา.จัดหา.สิ่งต่างๆที่ท่านต้องการ.เรามีความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสาร.ประสานงานกับทางประเทศจีน.โดยเน้นในธุรกิจสิ่งพิมพ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีแผนกการบริการหลังการขายที่ดำเนินการโดยช่างฝีมือคนไทยซึ่งมีการฝึกอบรมและประสานงานกับหัวหน้าช่างจากประเทศจีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในธุรกิจนี้อีกด้วย            
                         
            บริษัท ที.จี.เอ็ม. เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งและบริหารงานโดย นายสว่าง สุขจินดาเสถียร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานและการนำเข้า จัดหา เครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์จากประเทศจีนมากว่า10 ปี            
                         
            นอกเหนือจากธุรกิจสิ่งพิมพ์แล้ว ทางเรายังยินดีให้บริการท่านในการจัดหา ดำเนินการ ติดต่อ ประสานงาน ในธุรกิจแขนงอื่นๆอีกด้วย            
                         
                   Our company provides consulting services to supply the things you need. We specialize in communication. Coordinated with China. With emphasis on the printing business, quality machinery and equipment, and after sales service department. Operated by Thai craftsmen It has trained and coordinated with a dedicated Chinese technician.            
                         
            In this business as well. TGM Trading Co., Ltd. was established and managed by Mr. SAWANG SUKJINDASATHIEN . He has more than 10 years of experience in managing and importing printing machinery and equipment from China.            
                         
            In addition to the publishing business. We are also pleased to provide you with the ability to provide coordinated work in other business areas.            
 
                         สู่ความเป็นผู้นำการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด  
                         To lead the best response to customer needs.  
 
                        เคียงข้างคุณ สู่ความสำเร็จในอนาคต  
                        Be your partner, Part of your future